Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Intresseföreningar

Föreningen för Myggbekämpning

Kontaktperson : Ingrid Bergman 

e-post :ordforanden@stickmygg.com 

Hemsida

Gysinge gille

Kontaktperson: Inga-Lill Gavell

Tel:  070 - 562 68 39 
Hemsida

Gåvan- mitt i Österfärnebo
är en ekonomisk förening vars huvudsyfte är att driva lokalen Gåvan som en samlingslokal och ett aktivitetshus för alla som vill arrangera något i byn.
Delägare i Gåvan är Färnebo folkhögskola, Baptistförsamlingen, Utvecklingsgruppen, Stilla Upplevelser, Österfärnebo Camping/Schwedenpause, ABF samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Ordförande i föreningen är Anders Lövgren (070-328 50 43). Kassör i föreningen är Annelie Wåhlin (073 - 042 80 18)
E-post: gavanosterfarnebo@gmail.com          

Uthyrningspriser: Stora salen + kök (hel dag) - 600 kr
                       Lilla salen + kök                   250 kr
                       Lilla salen                            100 kr

SPF Seniorerna Österfärnebo

Tel: 0291-204 31  Kontaktperson: Alvar Olsson ordförande

e-post : alvar.olsson@sandviken.se
Hemsida

Österbors isbaneförening

Tel: 0291-301 12

Österfärnebo bygdegårdsförening

Tel: 0291-300 03   Kontaktperson: Magnus Johnson
Hemsida

Österfärnebo Båtklubb

Ordförande: Rolf Lundén 0291-21084,  Sekr: Tommy Wigert 0291-20407

Österfärnebo Hushållningssällskap

Ordförande: Agneta  Lennartsson
Kontaktperson: Maria Brook 0291-500 25, 070-536 6160
Hemsida


Österfärnebo LRF

Tel: 0291-300 53  Ordförande:  Karl-Erik Johnson

Österfärnebo PRO-avdelning

Kontaktperson: Örjan Ansell,  0291-201 98  el  0736-930 935

e-post: orjan.ansell@tele2.se


Hemsida

Österfärnebo Vägförening (för framsocknen)

Ordförande Alvar Olsson , Tel:  0291-204 31
Vägfogde Bo Johansson,   Tel: 0291-204 63